CÔNG NGUYÊN 2000

Phim Hành Động Hong Kong ()

Nội dung phim

CÔNG NGUYÊN 2000, Phim Hành Động Hong Kong

Peter Tong, một thanh niên Hồng Kông vô tư, phát hiện ra mình bị lôi kéo vào mạng lưới của một âm mưu gián điệp chết người. Một tổ chức bí mật âm mưu sử dụng Y2K Bug để gây ra tình trạng hỗn loạn khắp châu Á. Để tồn tại, Peter phải sử dụng sự can đảm và mọi sức mạnh mà anh chưa bao giờ cần đến trước đây. Cuộc chiến không hồi kết này sẽ kéo theo biết bao nhiêu sinh mạng nữa đây...

Đón xem tại mới tại Nghienphimtn90.com

CÔNG NGUYÊN 2000 - Phim Hành Động Hong Kong ()