Đại Túy Hiệp

Drunk Kung Fu Master (2002) ()

Nội dung phim

Đại Túy Hiệp, Drunk Kung Fu Master (2002)

Minh Huệ Đế có hai đứa con trai là Mễ Vấn Thiên và Vạn Tâm. Vì đại thần phản loạn, khiến 2 anh em phân ly. Trước đó vua Minh Huệ phân biệt cho 2 đứa con nuốt Thủy Long và Hỏa Long Châu, hy vọng 2 con sống lâu và tăng gia công lực. 20 năm sau, 2 người gặp nhau, bởi có tình cốt nhục và vì Thủy, Hỏa Long Châu trong mình hấp dẫn nhau, khiến 2 người kết nghĩa làm huynh đệ. Không bao lâu, Vạm Tâm kết hôn với Bạch Vũ Đồng. Thật trớ trêu, Vấn Thiên và Bạch Vũ Đồng thường danh nghĩa là Đại Tuý Hiệp và Kim Yến Tử đi hành hiệp trượng nghĩa, do thế ai mộ nhau. Sau đó Vạn Tâm biết Bạch Vũ Đồng yêu Vấn Thiên, làm cho 2 anh em thù hận nhau. Một trận giông tố về tình cảm bắt đầu khai triển từ giang hồ lan tràn đến xã tắc.xem thêm>> máy chạy bộ điệnghế massagexe đạp tập thể dục

Đón xem tại mới tại Nghienphimtn90.com

Đại Túy Hiệp - Drunk Kung Fu Master (2002) ()