Kim Đồng Ngọc Nữ

In The Realms Of Joy 1990 ()

Nội dung phim

Kim Đồng Ngọc Nữ, In The Realms Of Joy 1990

Trong làng Tỉnh Hà, dân làng rất thuần phác nhưng lại mê tín. Vị thần tiên phụ trách điền khiển số mệnh của dân làng là Vạn Duyên Lão Tổ vì lười biếng nên khó giữ được tiên chức, đành giáng ghép tà khiến cho dân làng phải đốt nhiều hương khói. Hắc Thạch Linh Đồng vì muốn cứu dân làng nên đã ban bảo thạch xuống trần gian để trấn áp tà ma nhưng bị Lão Tổ biết được nên đày Linh Đồng thành phàm nhân...

Đón xem tại mới tại Nghienphimtn90.com

Kim Đồng Ngọc Nữ - In The Realms Of Joy 1990 ()