Thiếu Niên Đại Khâm Sai

Tales Of The Legate / Quan Huyện 9 Tuổi 2 (2004 ()

Nội dung phim

Thiếu Niên Đại Khâm Sai, Tales Of The Legate / Quan Huyện 9 Tuổi 2 (2004

bộ võ thuật hài hước mà nội dung xoay quanh là ở thài đại vua Càn Long. Thời vau Càn Long nhiều biến đổi đại thần trong triều âm mưu tạo phản. Khi ấy vua Càng Long mất một cây quạt quý trên đường đi bái tế tri kỷ thì bị thích sát. Từ đó có nhiều sóng gió nổi lên Càn Long cho người điều tra sự việc 

Đón xem tại mới tại Nghienphimtn90.com

Thiếu Niên Đại Khâm Sai - Tales Of The Legate / Quan Huyện 9 Tuổi 2 (2004 ()